Dâmboviţa – Ce drumuri sunt pericole pentru şoferi | TargovisteNEWS

Dâmboviţa – Ce drumuri sunt pericole pentru şoferi

gropiCOMUNICAT DE PRESĂ

privind programul lucrărilor efectuate la infrastructura rutieră

din Judeţul Dâmboviţa, în perioada 9 – 14.07.2018

Consiliul Judeţean Dâmboviţa îi informează pe participanţii la traficul rutier că, în perioada 9 – 14 iulie 2018, va efectua, prin societățile comerciale de profil, următoarele activități:

1. Reabilitarea DJ 702D Dragomirești – Butoiu de Sus, km 11+970 – 17+659, L = 5,69 km

2. Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice pe DJ 720A Potocelu – Hulubești – Valea Mare – Voia, km 9+030

28+100

3. Întreținerea îmbrăcămintei asfaltice pe DJ 702B Dragomirești – Tătărani – Cândești – Gemenea (DN 72

A), km 0+000 – 29+000

4. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 702L Scheiu de Sus – Scheiu de Jos

5. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 101B Lucianca – Niculești

6. Întreținere îmbrăcăminte asfaltică pe DJ 701B Tărtășești – Ciocănești

7. Covor bituminos pe DJ 701B Ciocănești – Crevedia

8. Estetică rutieră (cosit vegetație) pe DJ 702B Gemenea – Tătărani – Râncaciov – Lucieni – Raciu – (DN

72)

9. Punere în siguranță a DJ 710B Vișinești, punct ,,Sorin Lațea” și punct ,,Vijelie”

10. Modernizarea DJ 702, lim. județ Argeș – Cândești-Deal – Cândești-Vale

11. Reabilitarea DJ 601A – lim. Jud. Giurgiu – Brezoaele – Slobozia Moară – Răcari

12. Modernizarea DJ 710 – Bezdead – Costișata – lim. jud. Prahova

13. Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară DJ 712A Râu Alb – Runcu

14. Refacerea DJ 710, km 3+500, km 5+550 pe raza administrativă a orașului Pucioasa și a comunei

Bezdead

15. Modernizare DJ 722 Sălcioara – Moara Nouă – Săvești

16. Realizarea alimentării cu apă și canalizării în zona drumului de legătură DJ 720E Gara Târgoviște

Sud – Centura Municipiului Târgoviște

17. Reabilitarea podului pe DC 156, km 5+500, peste pârâul Colentina, la Vizurești

18. Amenajarea și modernizarea căilor de acces și a parcărilor din cartierul Filatură, Pucioasa

19. Reabilitarea DJ 712A Fieni – Runcu (Bădeni)

20. Pod pe DJ 714A Moroeni – Pucheni – Valea Brăteiului, km 7+600, peste pârâul Rătei

21. Refacerea podului pe DJ 503, în Comuna Șelaru

22. Reabilitarea DJ 713 Sinaia (DN 71) – Cabana Cuibul Dorului – Şaua Dichiului – Cabana Babele,

km 0+000 – 16+000

23. Reabilitarea drumului de legătură DJ 713 Dichiu – DJ 714 Zănoaga, L = 3,093 km

24. Drum de legătură DJ 720E Gara Târgoviște Sud – Centura Municipiului Târgoviște

25. Modernizarea DJ 702F Puntea de Greci – Răscăieți – lim. jud. Argeș

26. Întreținerea drumului pietruit pe DJ 714 sect. Sanatoriu Moroeni – Zănoaga, sect. Cabana Bolboci –

Cheile Tătarului, km 5+500 – 21+000, L=16km, km 21+900 + 24+366, L=5,534km

27. Modernizarea DJ 702H Morteni – lim. jud. Argeș

NOTĂ

ATENŢIE!BULETIN RUTIER

1. Pe traseul DJ 714A Moroeni - Cabana Căprioara – Valea Răteiului, podul de la km 7+600, peste

pârâul Rătei, a fost avariat grav, accesul pe acest pod fiind interzis.

- În zonă, a fost amenajată o variantă provizorie, pe tuburi prefabricate, care se va utiliza pentru

traversarea pârâului Rătei.

- Pe tot traseul DJ 714A, există pericolul de cădere de stânci de pe versanţi. Se recomandă a se

circula cu atenţie pe acest drum.

2. Circulația publică pe podul de pe DJ 702A peste râul Argeş, la Pătroaia, este oprită. Variantele

ocolitoare sunt drumurile locale.

3. Sectoarele de drumuri judeţene care prezintă degradări și alte pericole:

    • DJ 101G – lim. Județ Prahova – Cătunu

    • DJ 611, sectorul Glogoveanu – Fierbinți

    • DJ 701B Ciocănești – Crevedia

    • DJ 702D, sectorul Dragomireşti – Butoiu de Sus

    • DJ 702H, sectorul Morteni – lim. Județ Argeş

    • DJ 710, sectorul Costişata – lim. Județ Prahova

    • DJ 711A, sectorul Colacu – Ghergani

    • DJ 101B Butimanu – Niculeşti

    • DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Zănoaga și Cabana Bolboci – Cheile Tătarului

    • DJ 721A Sperieţeni – Gura Şuţii

    • DJ 722, sectorul Movila

Facem următoarele recomandări participanţilor la trafic:

1. Se va circula cu viteză redusă și cu atenţie în special în zonele semnalizate cu indicatoare rutiere ce

au semnificaţia drum cu denivelări, viteza trebuind adaptată la starea părţii carosabile.

2. Circulaţia publică pe sectorul de drum din DJ 713, limită Judeţ Prahova – Șaua Dichiului este

oprită temporar. Ruta alternativă este DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Zănoaga și drumul

de legătură Zănoaga DJ 714 – Șaua Dichiului DJ 713.

3. Pentru deplasările pe traseul DJ 714 Glod – Sanatoriul Moroeni – Peştera, recomandăm atenţie

sporită în zonele cu drum îngustat, zonele cu alunecări de teren şi, totodată, în zonele unde există

posibilitatea de dislocare de anrocamente, respectiv la: km 11,8; km 14; km 24,6; km 25,9.

4. Informații suplimentare privind situaţia sectoarelor de drum mai sus-menționate se pot obţine de la

Consiliul Judeţean Dâmboviţa – Direcţia Generală Infrastructură Locală, tel: +40 245 207625,

de luni până vineri, în intervalul orar 08:00 – 16:00.

Biroul Comunicare, Relaţii Externe, Consiliul Județean Dâmbovița