Dâmboviţa – Aproape 8000 de şomeri nu mai primesc indemnizaţie | TargovisteNEWS

Dâmboviţa – Aproape 8000 de şomeri nu mai primesc indemnizaţie

burComunicat de presă

4,74 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dâmbovița în luna Septembrie 2018

La sfârșitul lunii septembrie 2018, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița erau înregistrați 9074 șomeri (din care 4222 femei), rata șomajului fiind de 4,74 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 4,83 %, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0,09 pp.

Din totalul de 9074 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dâmbovița, 1135 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 7939 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 1417 șomeri provin din mediul rural și 7657 sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

9074

< 25 ani

1961

între 25-29

444

între 30-39

1408

între 40-49

2117

între 50-55

1406

peste 55 ani

1738

Șomerii cu studii primare și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dâmbovița (31,9 %), urmat de cei cu studii gimnaziale (26,7 %), iar 26,2 % au absolvit liceul sau școala postliceală. Șomerii cu nivel de pregătire profesională reprezintă 12,3 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,9 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 5064 persoane foarte greu ocupabile, 3090 greu ocupabile, 574 mediu ocupabile, iar 346 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre. Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Dâmbovița sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Dâmbovița, la adresa www.dambovita.anofm.ro.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița