Dâmboviţa – ACCES LA SUCCES – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională | TargovisteNEWS

Dâmboviţa – ACCES LA SUCCES – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională

www.mariusbuga.ro_images_lpredaInspectoratul Școlar Județean Dâmbovița implementează, în calitate de Beneficiar, un nou proiect POSDRU, cu titlul ACCES LA SUCCES – Program inovator de pregătire suplimentară a elevilor pentru evaluarea națională,în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava şi Federația Națională a Asociațiilor de Părinți-Învățământ Preuniversitar.

Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 18 luni (aprilie 2014 – octombrie 2015) și are ca obiectiv creșterea ratei promovabilității la examenele de evaluare națională, prin implementarea unui program educațional de elaborare și derulare a unor activități inovative și unitare, pentru dezvoltarea și evaluarea procesului de formare a competențelor cheie ale elevilor din învățământul gimnazial.

Proiectul urmărește obținerea unor efecte pozitive pe trei paliere: susținerea elevilor claselor a VIII-a pentru promovarea examenelor de evaluare națională, prin elaborarea, testarea și implementarea unui sistem unitar tip „Pregătire suplimentară” și prin activități de consiliere și orientare școlară, formarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice, în scopul pregătirii acestora pentru organizarea și desfășurarea, pe termen lung, de programe tip „Pregătire suplimentară” și formarea consilierilor școlari, care vor susține activitățile de asistență psihopedagogică cu rol de pregătire pentru examenele naționale.

Grupul țintă cuprinde 4100 elevi din clasele a VII-a și a VIII-a, din județele Dâmbovița și Suceava, 230 personal din sistemul național de examinare, evaluare și curriculum în învățământul preuniversitar, 40 consilieri școlari.

Beneficiile proiectului pentru membrii grupului țintă sunt următoarele: formarea competențelor-cheie prin programul de pregătire suplimentară adresat elevilor din învățământul gimnazial va asigura rezultate superioare la examenele naționale de la sfârșitul clasei a VIII-a, precum și la alte examene și concursuri scolare.  Consilierea educațională de care vor beneficia elevii va reprezenta un plus pentru dezvoltarea lor personală, din perspectiva încrederii în sine față de examene și a abordării flexibile a acestora. Elevilor li se oferă premisele selectării instituției de învățământ liceal ulterioară absolvirii examenelor naționale, în funcție de aptitudini și competențe.

Prin formarea la elevi a competenței de a învăța eficient, aceștia vor fi mult mai pregătiți pentru viitoarele contexte de viață și de învățare, putând dovedi o adaptabilitate crescută.

De asemenea, prin dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și consilierilor școlari, va fi formată baza unui sistem educativ eficient atât pentru elevii participanți la programul „Pregătire suplimentară”, care vor beneficia de o pregătire de calitate, cât și pentru ei înșiși, întrucât vor putea să elaboreze și să implementeze măsuri de îmbunătățire a curriculei și programelor școlare, cu impact asupra întregului sistem național de educație și învățare.

Informaţii suplimentare pot fi solicitate inspectorului școlar Mihaela Anton, Responsabil PR, tel. 0728-92.99.66, 0745372024 adresă e-mail: miha_anton@yahoo.com.

Manager de proiect,

Inspector Școlar General,

Prof. LUMINIȚA PREDA