Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa angajează lăcătuş mecanic | TargovisteNEWS

Compania de Apă Târgovişte – Dâmboviţa angajează lăcătuş mecanic

Webp.net-resizeimage-226-2COMUNICAT DE PRESĂ

ANUNŢ

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 24.09.2020, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld.I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC in cadrul FORMATIEI BRANSAMENTE – SECTOR APA – SECTIE TARGOVISTE – 1 post

Candidatul ideal:

- Scoala profesionala sau studii medii de specialitate/calificare Lacatus mecanic

- Vechime in munca minim 2 ani ;

- Disponibilitate pentru program prelungit;

- Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;

- Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres ;

 • Abilitati fizice, necesare indeplinirii atributiilor specifice postului.

Descrierea postului:

 • Asigura activitatea de interventii pentru remedierea avariilor la instalatii, retele de distributie a apei;

 • Efectueaza reparatii curente/capitale la retele/instalatii de disctributie apa;

 • Efectueaza control la instalatii si echipamentele de apa.

 1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 22.09.2020, ora 12:00,un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

 • Dosar cu sina;

 • Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

 • Curriculum vitae;

 • Copia actului de identitate;

 • Copii diplome de studii, copii certificate calificare/competente profesionale in meseria de Lacatus mecanic.

 • Copia carnetului de munca, sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste vechime in munca sau extras REVISAL.

 • Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

 1. Proba scrisa de specialitate – test grila24.09.2020, ora 9.30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

 1. Proba practica24.09.2020, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al

Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

Concurs pentru ocuparea postului vacant de LACATUS MECANIC in cadrul FORMATIEI BRANSAMENTE – SECTOR APA – SECTIE TARGOVISTE – 1 post

 1. Tehnologia asamblarii si montajului- Gheorghe Ion

 2. Indrumator pentru ateliere mecanice- G.S. Georgescu

 3. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

 • Capitolul II – Domeniu de aplicare

 • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

 1. Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

 • Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

 • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA