Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița angajează instalator | TargovisteNEWS

Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița angajează instalator

Webp.net-resizeimage-226-2COMUNICAT DE PRESĂ

ANUNŢ

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 24.09.2020, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului de INSTALATOR APA-CANAL/ INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE in cadrul FORMATIEI INTERVENTII LOCALITATI RURALE -SECTOR CANALIZARE-EPURARE- SECTIA TARGOVISTE – 1 POST

Candidatul ideal:

- Scoala profesionala sau studii medii de specialitate/certificat de calificare/certificat de competente profesionale in meseria de instalator apa canal/instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze;

- Disponibilitate pentru program prelungit ;

-Receptivitate pentru rezolvarea interventiilor in afara orelor de program;

- Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres;

- Abilitati fizice, necesare indeplinirii atributiilor specifice postului

- Permis conducere categoria B

- Cunostinte aprofundate legislatie rutiera

 

Descrierea postului: 

-Executarea unor lucrari de remedieri avarii/defectiuni la instalatii si utilaje/pe retele de canalizare

-Realizarea unor lucrari de intretinere a componentelor de actionare si comanda a utilajelor si instalatiilor tehnologice, in scopul prevenirii defectiunilor de natura electrica

-Efectuarea controlului in instalatii corect si la timp.

 

1. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al  Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, pana la data de 22.09.2020, ora 12:00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

- Dosar cu sina;

-  Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;

-  Curriculum vitae;

-  Copia actului de identitate;

- Cazier judiciar

- Posesor permis categoria B

- Cunostinte aprofundate legislatie rutiera

- Cazier auto

- Copii diplome de studii liceale de specialitate sau scoala profesionala de specialitate sau certificat de calificare/certificat de competente   profesionale  in meseria de Instalator apa canal/instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze;

- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile de pe actele prevazute se prezinta insotite de documentele originale , pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc conditiile de mai sus.

2.Proba scrisa de specialitate – test grila24.09.2020, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

3.Proba practica24.09.2020, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la proba practica numai candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal  al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA

 

B I B L I O G R A F I E

concurs pentru ocuparea postului temporar vacant de INSTALATOR APA-CANAL/ INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE in cadrul FORMATIEI INTERVENTII LOCALITATI RURALE -SECTOR CANALIZARE-EPURARE – SECTIA TARGOVISTE – 1 POST

1. Manualul de instalatii – Instalatii Sanitare – Editura ARTECNO Bucuresti, 2010, disponibil pe internet 

  • Capitolul 3 – Instalatii de canalizare  

3.1– Caracteristicile apelor uzate si normele de protectie a mediului

3.7- Instalatii de pompare a apelor de canalizare

3.8- Instalatii locale de epurare a apelor uzate

3.9- Tehnologii de executie si montare a instalatiilor de canalizare

 

2. Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare

  • Capitolul II – Domeniu de aplicare
  • Capitolul IV – Obligatiile lucratorilor

 

3.Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Cap. II: Obligatii privind apararea impotriva incendiilor

  • SECTIUNEA 6: Obligatiile administratorului, conducatorului institutiei, utilizatorului si salariatului;

 

4. Ordonanta de Urgenta nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Codul Rutier), cu modificarile si completarile ulterioare.

 

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIEI DE APĂ TÂRGOVIŞTE DÂMBOVIŢA