Comisia Europeană, la Universitatea Valahia din Târgoviște | TargovisteNEWS

Comisia Europeană, la Universitatea Valahia din Târgoviște

studentiCOMUNICAT DE PRESĂ

Comisia Europeana la Universitatea Valahia din Târgoviște

La sfârșitul săptămânii trecute Universitatea Valahia” din Târgoviște, prin Facultatea de Științe Politice, Litere și Comunicare, a fost gazda unei manifestări în cadrul programului Back to University derulat de Comisia Europeană în universitățile din țările membre ale Uniunii Europene.

Programul își propune o serie de întâlniri între repezentanți ai Comisiei Europene și studenții din țările membre în vederea unei mai bune înțelegeri și asumări a valorilor, normelor și principiilor susținute și promovate de Uniunea Europeană. Întâlnirea, la care au participat studenții specializărilor Litere, Științe Politice și Jurnalism, s-a desfășurat în noul și modern campus universitar al Universității Valahia” din Târgoviște în prezența d-lui Mircea Cojanu, responsabil de politici la Comisia Europeană.

În deschidere, decanul Facultății de Științe Politice, Litere și Comunicare, conf. univ. dr. Tomiță Ciulei a subliniat importanța unor asemenea întâlniri pe fondul nevoii înțelegerii de către tinerii studenți a principiilor Uniunii Europene, într-un context politic european destul de complicat, marcat de euroscepticism și tendințe centrifuge. În altă ordine de idei, a arătat că dl. Mircea Cojanu este, din punctul de vedere al Universității Valahia” din Târgoviște, cel mai în măsură să fie promotorul programului Back to University, acesta fiind până la începutul anilor 2000 cadru didactic titular al instituției târgoviștene, predând și susținând prelegeri din sfera științelor social-politice.

Întâlnirea a continuat cu prezentarea d-lui Mircea Cojanu despre consultările publice în elaborarea normelor UE și o sesiune de întrebări venite din partea studenților. În finalul discuției studenții participanți și-au exprimat dorința de a putea aplica pe programe sau proiecte finalizate prin tipuri de intership universitate-comisie, astfel încât ei să poată participa direct, prin vizite la Comisia Europeană, la desfășurarea activităților acestei instituții.

BIROUL IMAGINE ȘI COMUNICARE