4 martie 2021
Ce plan şi-a făcut noul şef al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa

Ce plan şi-a făcut noul şef al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Dâmboviţa

craciun-cjas„Vreau să prezint puțin planul de management pe care eu m-am angajat în fața conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și care constituie criteriul pentru care am fost numit în această funcție, echivalând cu o angajare, nu numai legală, ci și morală, în corectarea anumitor aspecte care au fost sesizate și care au dus la o anumită schimbare a managementului la nivel instituțional. Nu voi face referire la cauze, știți că a fost un control al Casei Naționale care a hotărât, datorită unor aspecte care le-a sesizat în mod direct și nemijlocit, să fie schimbată vechea președintă și să ofere posibilitatea oricărui salariat din cadrul CJAS, care îndeplinește condițiile legale, una dintre condițiile esențiale fiind vechimea în funcții de conducere, dar și planul de management, să participe la selecția pentru ocuparea acestui post managerial. (…)

Într-o formă sintetică, planul meu de management reprezintă ca obiective principale asigurarea funcționării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local în condiții de eficacitate, la nivelul indicatorilor de performanță conform planului managerial asumat; asigurarea echilibrului bugetar și întărirea disciplinei financiare și contractuale la nivel local; asigurarea accesului asiguraților la pachetul de servicii medicale de bază, programe naționale de sănătate curative în limita fondurilor disponibile, potrivit principiilor de funcționare ale sistemului de asigurări de sănătate; creșterea gradului de informare cu privire la drepturile și obligațiile asiguraților din sistemul de asigurări sociale de sănătate și creșterea gradului de satisfacere a asiguraților în ceea ce privește calitatea serviciilor medicale. (…)

M-am angajat să obțin mai bune rezultate prin următoarele metode: utilizarea eficientă a resurselor, financiare, materiale, umane și de timp, ca și resursele informatice, capacitatea de implementare a modificărilor legislative și capacitatea de a motiva și mobiliza resursele în realizarea obiectivelor; încheierea și monitorizarea derulării contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În domeniul resurselor umane, m-am gândit și am prezentat Casei Naționale următoarele idei: să monitorizez resursele umane și a funcției publice prin actualizarea datelor în portalul de management al funcțiilor publice și a funcționarilor publici, activitate de planificare a resurselor umane în sistemul de sănătate, de evidență și monitorizare, proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice și proiectul bugetului pentru cheltuielile de personal. (…) Mă va interesa selecția, promovarea resursei umane prin organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante. (…)

Vizavi de drepturile asiguraților la servicii medicale, medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale, se vor aplica în mod nediscriminatoriu și în conformitate cu legea”, a declarat Cornel Crăciun, președinte-director Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Dâmbovița.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial