Ce nereguli au descoperit inspectorii ITM după mai multe controale în societăţile din Dâmboviţa | TargovisteNEWS

Ce nereguli au descoperit inspectorii ITM după mai multe controale în societăţile din Dâmboviţa

varf4COMUNICAT DE PRESĂ

În cursul lunii martie 2019 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Dâmbovița au desfășurat acțiuni de control prin care s-a urmărit verificarea respectării legislației muncii în domeniile relațiilor de muncă, respectiv securității şi sănătății în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 130 controale în urma cărora 8 angajatori au fost sancționați cu avertismente și amenzi contravenționale în valoare de 31.000 lei pentru următoarele neconformități: munca nedeclarată, lipsa evidenței orelor prestate de salariați, refuzul angajatorului de a-i înmâna salariatului un exemplar din contractul individual de muncă, neacordarea repausului săptămânal, nerespectarea termenelor de transmitere a Registrului de evidență a salariaților (Revisal) la inspectoratul teritorial de muncă.

În ceea ce privește munca nedeclarată, aceasta a fost identificată în activități de alimentație publică tip fast food și acvacultura în ape dulci.

Activitatea privind securitatea şi sănătatea în muncă a avut ca rezultate: 77 controale efectuate, 150 neconformități constatate pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate, 67 angajatori sancționați, 150 sancțiuni contravenționale.

Inspector şef

Marius Lixandru