Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță PRELUNGIREA primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M4/6B – ”Sprijin pentru investiţiile în infrastructura socială pentru comunităţile şi categoriile de populaţie defavorizate, marginalizate sau cu risc de săracie şi excluziune socială ridicată, implicit minorităţi etnice din teritoriul GAL Dealurile Sultanului” | TargovisteNEWS

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță PRELUNGIREA primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M4/6B – ”Sprijin pentru investiţiile în infrastructura socială pentru comunităţile şi categoriile de populaţie defavorizate, marginalizate sau cu risc de săracie şi excluziune socială ridicată, implicit minorităţi etnice din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”

galPRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M4/6B

-varianta simplificata-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:M4/6B -1/17-29.11.2017

Data publicării: 29.03.2018

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță PRELUNGIREA primei sesiuni de cereri de proiecte pentru Măsura M4/6B - ”Sprijin pentru investiţiile în infrastructura socială pentru comunităţile şi categoriile de populaţie defavorizate, marginalizate sau cu risc de săracie şi excluziune socială ridicată, implicit minorităţi etnice din teritoriul GAL Dealurile Sultanului”.

I. Data lansării apelului de selecție: 29.11.2017

II. Data limită de depunere a proiectelor: 31.05.2018, prelungit de la data de 30.03.2018.

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09,00 16,00.

IV. Beneficiari eligibili:

Unități administrative-teritoriale (autorități publice locale), alte entități de drept public.

Entități de drept privat:

asociații și fundații constituite în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, inclusive filial ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare în România, inclusiv GAL-ul;

unități de cult/ structuri ale cultelor aparținând cultelor religioase recunoscute în România și constituite conform statutului sau codului canonic al cultului respectiv, inclusiv fundații și asociații constituite din culte;

persoanele fizice autorizate în conditiile legii;

operatorii economici cu scop lucrativ, pentru toate categoriile de servicii sociale organizate în condiţiile legii, cu excepţia celor prevăzute în Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, la art. 73 alin. (2) lit. a) şi c), la art. 77 şi 78, precum şi a celor prevăzute la art. 83.

Parteneriate între autoritatea publică locală (APL) și oricare dintre entitățile menționate la punctul B.

Pentru a fi eligibil, solicitantul de finanțare/fiecare membru al parteneriatului trebuie să aibă personalitate juridică.

Solicitantul de finanțare, sau unul dintre parteneri, trebuie să fie furnizor de servicii sociale acreditat în condițiile legislației naționale aplicabile în vigoare.

V. Fondul disponibil alocat pentru această sesiune:

-Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de 195.720,21 euro

-Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 195.720,21 Euro

VI. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru o obține informații detaliate ne puteți contacta de luni până vineri, de la 8,30-16,30, la sediul GAL Dealurile Sultanului din Comuna Vișinești, nr. 77, județul Dâmbovița sau prin telefon la 0245.662.654/0787.508.655 sau prin e-mail la office@gal-dealurilesultanului.ro

VII. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsuriisunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL Dealurile Sultanului și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL Dealurile Sultanului www.gal-dealurilesultanului.ro

VIII. La sediul GAL Dealurile Sultanuluieste disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M4/6B.

Life-Style

CHINDIA 35 – La mulți ani, montaniarzi dâmbovițeni aflați sub culorile Chindiei!

La 15 decembrie 1983, câțiva pasionați de turism, majoritatea ghizi ai Agenției B.T.T. Dâmbovița, au înființat Clubul de Turism “Sfinx”. Sub acest nume, au fost efectuate câteva acțiuni în zona montană (repararea „Podului lui Baltag”, Revelion) sau în cadrul unor concursuri culturale (Liră Carpatină – Curtea de Argeș). În luna ianuarie 1984 clubul a primit [...]