Asociația GAL Dealurile Sultanului anunță prelungirea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B | TargovisteNEWS

Asociația GAL Dealurile Sultanului anunță prelungirea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B

galPRELUNGIRE APEL DE SELECȚIE M2/6B

-varianta simplificata-

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte:M2/6B -1/19-11.01.2019

Data publicării: 15.02.2019

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului anunță prelungirea sesiunii de cereri de proiecte pentru Măsura M2/6B - ”Dezvoltarea investiţiilor publice pentru infrastructura turistică la scară mică, infrastructura de agrement, culturală şi de amenajare peisagistică a localităţilor, infrastructura pentru valorificarea produselor locale şi pentru crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie”.

I. Data lansării apelului de selecție: 11.01.2019

II. Data limită de depunere a proiectelor: 22.03.2019, prelungit de la 15.02.2019

III. Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:Depunerea proiectelor se va face la sediul Grupului de Acțiune Locală Dealurile Sultanului din comuna Vișinești, sat Vișinești, nr. 77, de luni până vineri, în intervalul orar 09,00 16,00.

IV. Beneficiari eligibili:

- Unitățile teritorial-administrative din teritoriul GAL Dealurile Sultanului (comune și orașe) și asociațiile acestora conform legislației naționale în vigoare;

- ONG-uri, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr.26/ 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare) și persoane juridice private cu activitate în domeniul organizării de evenimente/spectacole și/sau expoziții/activități aferente muzeelor și pentru servicii legate de organizarea și promovarea cicloturismului și a dotărilor logistice necesare.

V. Fondul disponibil alocat pentru această sesiune:

-Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de 56.978,52 euro

-Suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect este 56.978,52 Euro

VI. Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Pentru o obține informații detaliate ne puteți contacta de luni până vineri, de la 8,30-16,30, la sediul GAL Dealurile Sultanului din Comuna Vișinești, nr. 77, județul Dâmbovița sau prin telefon la 0245.662.654/0787.508.655 sau prin e-mail la office@gal-dealurilesultanului.ro

VII. Informații detaliate privind accesarea și derularea măsuriisunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL Dealurile Sultanului și pot fi descărcate de pe pagina de internet a GAL Dealurile Sultanului www.gal-dealurilesultanului.ro

VIII. La sediul GAL Dealurile Sultanuluieste disponibilă versiunea pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii M2/6B.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Dealurile Sultanului,

Reprezentant legal,

Rotaru Fabian