14 aprilie 2021
Anunţ angajare Şef sector Reţele Apă Canalizare Secţia Titu

Anunţ angajare Şef sector Reţele Apă Canalizare Secţia Titu

A N U N T

Compania de Apa Targoviste – Dambovita S.A. organizeaza in data de 02.04.2021, ora 09:30, la sediul sau din Targoviste, Bld. I.C.Bratianu, nr. 50, concurs pentru ocuparea postului vacant de SEF SECTOR in cadrul SECTORULUI RETELE APA CANALIZARE- SECTIE TITU- 1 post

 1. Cerinte minime pentru ocuparea postului:

– Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor ingineresti, si anume: Inginerie Civila/ Ingineria Instalatiilor/ Inginerie Energetica/ Inginerie Mecanica;

– Cunostinte operare PC;

– Adaptabilitate la schimbare, abilitati de comunicare si rezistenta la stres;

– Cunoscator al legislatiei din domeniul apelor, mediului si serviciilor publice.

 1. Descrierea postului:
 • Conduce si coordoneaza intreaga activitate a Sectorului Retele Apa Canalizare- Sectie Titu;
 • Organizeaza interventiile in caz de avarie impreuna cu Seful de Sectie si raspunde de executia lucrarilor din punct de vedere calitativ;
 • Propune solutii tehnice in vederea executarii unor lucrari din sfera sa de activitate;
 • Propune si executa lucrari care duc la reducerea consumurilor de energie si carburanti prin intermediul sefilor de sectoare.;
 • Raspunde de calitatea lucrarilor de intretinere si reparatii efectuate in termenele stabilite prin sefii de sectoare;
 • Elaboreaza proceduri proprii, tinand seama de particularitatile activitatilor desfasurate in compartimentul pe care il conduce.

3. In vederea inscrierii la concurs, candidatii vor depune la Oficiul Juridic – Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste-Dambovita S.A., Bld. I.C. Bratianu nr.50, telefon 0245614403, in perioada 25.03.2021-31.03.2021, ora 16.00, un dosar de inscriere cuprinzand urmatoarele documente:

 • Dosar cu sina;
 • Cerere de inscriere la concurs – se completeaza la depunerea dosarului;
 • Chestionar terti – declaratie COVID- se completeaza la depunerea dosarului ;
 • Declaratie privind acceptul protectiei datelor cu caracter personal- se completeaza la depunerea dosarului ;
 • Curriculum vitae;
 • Copia actului de identitate;
 • Cazier juridic;
 • Certificat de competente digitale sau declaratie pe propria raspundere privind competentele digitale dobandite;

– Copii diplome: Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniile ingineresti (Inginerie Civila/ Ingineria Instalatiilor/ Inginerie Energetica/ Inginerie Mecanica);

– Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de medicul de familie al candidatului cu cel mult 6 luni anterior datei desfasurarii concursului.

Copiile actelor prevazute mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, pentru a se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs din cadrul Oficiului Juridic-Gestiune Personal sau in copii legalizate.

Vor fi declarati admisi si vor participa la concurs numai candidatii ale caror dosare indeplinesc cerintele minime de mai sus.

Candidatii declarati admisi dupa verificarea indeplinirii conditiilor minime, vor participa la proba scrisa de specialitate.

4. Proba scrisa – Test grila02.04.2021, ora 09:30.

Bibliografia pentru concurs este cea prezentata anexat.

5. Proba practica 02.04.2021, incepand cu ora 11:00.

Vor fi selectati pentru a participa la Interviu, doar candidatii care vor obtine minim 70 de puncte la testul grila.

Relatii suplimentare pot fi obtinute luni-vineri intre orele 800 – 1600 la Oficiul Juridic-Gestiune Personal al Companiei de Apa Targoviste – Dambovita SA.

B I B L I O G R A F I E

Concurs pentru ocuparea postului vacant de SEF SECTOR in cadrul SECTORULUI RETELE APA CANALIZARE – SECTIE TITU – 1 POST

 1. Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicat;
 2. Ordinul 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
 3. Legea 107/1996 – Legea apelor actualizata;
 4. Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata;
 5. Ordinul nr. 600/2018 – privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice;
 6. Hotarirea nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

BIROUL DE PRESĂ AL COMPANIE DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA

fb-share-icon20
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial