ANUNŢ – “Amenajare trotuare, străzile Câmpului, Popa Şapcă, Popa Florea” | TargovisteNEWS

ANUNŢ – “Amenajare trotuare, străzile Câmpului, Popa Şapcă, Popa Florea”

primaria-gaesti-660x330A N U N Ţ

ORAŞUL GĂEŞTI, cu sediul în Găesti; str.13 Decembrie; nr.102A; jud.Dâmboviţa, titular al proiectului: ”Amenajare trotuare, străzile Câmpului, Popa Şapcă, Popa Florea”, anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Dâmboviţa: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Amenajare trotuare, străzile Câmpului, Popa Şapcă, Popa Florea”, propus a fi realizat în oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Dâmboviţa, din municipiul Târgovişte, str.Calea Ialomiţei, nr.1, judeţul Dâmboviţa, în zilele de luni-vineri, între orele 9,00-16,00, precum şi la urmatoarea adresă de internet http://apmdb.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta observaţii /comentarii la proiectul de deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anună pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.