23 ianuarie 2021

AICI ai toate noutățile din activitatea Casei de Pensii Dâmbovița!

Lucian Pistriţu, director Casa de Pensii Dâmbovița ”Activitatea desfasurata in cadrul Casei Judetene de Pensii Dambovita in perioada 1 ianuarie – 31 martie 2011 s-a axat pe realizarea urmatoarelor obiective: Nr crt Actiunea/obiectivul Perioada Nr.actiuni Inregistrat Solutionat 0. 1. 2. 3. 4. 1. Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului public de pensii prin controlul respectarii conformitatii in ceea ce priveste acordarea pensiilor de invaliditate 01.01.2011 – 30.04.2011 – revizuiri – 4765; – ameliorari – 277; – depensionari – 290 – revizuiri – 4765; – ameliorari – 277; – depensionari – 290 2. Stabilirea drepturilor de pensii conform Legii nr.263/ 2010 privind sistemul unitar de pensii 01.01.2011 – 30.04.2011 Inscrieri noi: – limita varsta – 450; – anticipata – 213; – anticipata partiala – 270; – invaliditate – 229; – urmas – 274; – alte dosare – 92; Modificari drepturi – 3710; Acordarea art.169 din Legea nr.263/2010 – 34054 Ajutoare de deces – 1969 Adeverinte timp util – 106 Inscrieri noi: – limita varsta – 380; – anticipata – 186; – anticipata partiala – 224; – invaliditate – 189; – urmas – 100; – alte dosare – 2; Modificari drepturi – 2345; Acordarea art.169 din Legea nr.263/2010 – 32500 Ajutoare de deces – 1969 Adeverinte timp util – 106 3. Inventarierea tuturor dosarelor active si reverificarea bazei de date a pensiilor 01.01.2011 – 30.04.2011 Reorganizarea arhivei Actiune finalizată la 30.04.2011 4. Verificarea tuturor pensionarilor de invaliditate gradul I si II, a benficiarilor de pensie de urmas, pensie anticipata si anticipata partiala care cumuleaza pensia cu alte venituri salariale incalcand prevederile legii 01.01.2011 – 30.04.2011 102 dosare urmas+invaliditate+pensie anticipata 102 dosare urmas+invaliditate+pensie anticipata 5. Cresterea eficientei si transparentei activitatii institutiei prin reflectarea in mass-media a noutatilor legislative, prin publicarea acestora pe portalul de internet al CJP si prin raportari si situatii periodice transmise catre structurile din cadrul CNPP, Institutia Prefectului sau din cadrul CJP 01.01.2011 – 30.04.2011 – reconstructie site; – comunicate de presa; – raportari lunare catre CNPP Bucuresti, audit intern, Institutia Prefectului 6. Aplicarea regulamentelor europene privind pensile internationale 01.01.2011 – 30.04.2011 – 456 dosare – 329 dosare 7. Introducerea unui serviciu on-line destinat cetăţenilor, contribuabililor şi beneficiarilor sistemului public de pensii şi din sistemul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, în scopul reducerii timpului de răspuns al instituţiei la solicitările publicului şi al decongestionării activităţilor la ghişeele instituţiei In data de 9 aprilie 2011 a fost semnat contractul de finanţare din fonduri europene pentru proiectul “Servicii Publice Online Destinate Cetăţenilor, Contribuabililor şi Beneficiarilor Sistemului Public de Pensii şi ai Sistemului Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale”. 8. Actiunea de notificare a tuturor asiguratilor cu contract si declaratie de asigurare privind obligatiile ce le revin conform Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si L egii nr. 287/2010- privind bugetul asigurarilor sociale de stat 01.01.2011 – 30.04.2011 Instiintari de plata pentru contracte si declaratii , trimise asiguratilor – 546 Instiintari de plata pentru contracte si declaratii trimise asiguratilor – 546 9. Contracte de asigurare incheiate conform art.6, alin(2)din Legii 263/2010privind Sistemul unitar de pensii publice 01.01.2011 – 30.04.2011 Contracte de asigurare incheiate=244 Contracte de asigurare incheiate=244 10. Declaratii de asigurare incheiate conform art.6,PCT. IV din Legea 263/2010privind sistemul unitar de pensii publice 30.04.2011 Declaratii de asigurare=180 Declaratii de asigurare=180 11. Declaratii nominale preluate conform Legii263/2010privind sistemul unitar de pensii publice si OUG nr.117/2010 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale 01.01.2011 – 30.04.2011 Declaratii nominale preluate =19997 Declaratii nominale preluate =19997 12. Actiunea privind predarea titularilor a cartilor de munca care au fost preluate si scanate 01.01.2011 – 30.04.2011 258 carnete 258 carnete 13. Actiunea de returnarea a carnetelor de munca ale asiguratilor cu contract si declaratii de asigurare 01.01.2011 – 30.04.2011 341 carnete 341 carnete 14. Activitatea de eliberare a adeverintelor de stagiu de cotizare 01.01.2011 – 30.04.2011 3383 adeverinte de stagiu 3383 adeverinte de stagiu 15. Respectarea criteriilor si a procedurii de alocare a biletelor de tratament in temeiul art.122 alin.5 din Legea 263/2010conform ordinului nr. 545/2011 al CNPP 30.04.2011 Cereri bilete -691 Bilete repartizate -999 Bilete vandute-691 Avand in vedere restructurarea celor 25 de posturi ce a avut loc in august – septembrie 2010, in cadrul CJP Dambovita , complexitatea activitatilor, atat din punct de vedere al volumului lucrarilor cat si din punct de vedere metodologic, luand in calcul si modificarile legislative care au avut loc incepand cu 01.01.2011 institutia a realizat activitatile cu un numar redus de salariati. La 01.01.2011 Casa Judeteana de Pensii Dambovita functioneaza cu un numar de 71 de salariati, din care: 62 functionari publici din care: 5 functionari publici de conducere 57 functionari publici de executie 9 personal contractual din care: Personalul din cadrul CJP Dambovita a reusit sa rezolve solicitarile inregistrate de beneficiarii sistemului public de pensii, sa aplice legislatia nou aparuta in timp scurt. In perioada 01.01.2011 – 30.04.2011 au fost efectuate lucrarile prezentate in tabelul anexat. Cu toate ca unele lucrari s-au suprapus ca timp si au necesitat eforturi din partea personalului au fost realizate numai prin mobilizare, constiinciozitate si multa munca. In cadrul Serviciului de Expertiza Medicala s-au inregistrat in perioada de referinta 4765 revizuiri dosare medicale, 277 ameliorari si 290 depensionari. In ceea ce priveste acordarea drepturilor de pensie in conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii s-a inregistrat un numar de 1498 dosare noi (limita de varsta, pensie anticipata si anticipata partiala, invaliditate si urmas), din care au fost solutionate 1171 dosare; in aplicarea prevederilor prezentei legi s-au rulat mai multe variante informatice, ceea ce a condus la intarzierea finalizării tuturor intrărilor de dosare noi. În ceea ce priveşte modificările de drepturi, adaugările de drepturi in conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii, s-au înregistrat un număr de 3710 cereri din care au fost soluţionate 2345 cereri, in aplicarea prevederilor prezentei legi s-au rulat mai multe variante informatice, ceea ce a condus la intarzierea finalizării tuturor intrărilor de cereri noi. În ceea ce priveşte acordarea art.169 din Legea 263/2010 privind grupele de muncă la nivelul CJP Dâmboviţa sunt 34054 beneficiari, din care au fost soluţionaţi 32100. S-au acordat 1969 ajutoare de deces, din care 1686 in sector de stat si 283 in sector agricol. Au fost eliberate 106 adeverinte privind timpul util la pensie, atat pentru institutia noastra, cat si pentru alte judete. Referitor la inventarierea tuturor dosarelor de pensie, mentionam ca s-a procedat la reorganizarea arhivei, prin mutarea dosarelor pasive intr-o alta locatie. De asemenea, au fost verificate persoanele beneficiare de pensie de urmas, invaliditate, anticipata si anticipata partiala, care au cumulat pensia cu venituri salariale, fiind suspendate un nr.de 102 de dosare. In vederea cresterii eficientei si trasparentei activitatii CJP se trasmit prin mass-media noutatile legislative in domeniu; in acelasi timp s-a procedat la reconstructia site-ului institutiei prin actualizarea acestuia conform normelor legislative in vigoare si afisarea permanenta a noutatilor; lunar, sunt transmise catre forurile superioare, materiale de informare privind activitatea CJP. Pensii europene: au fost inregistrate un număr de 456 cereri de solicitare pensie comunitară si solutionate 329 de cereri, restul urmând a fi soluţionate după revenirea în instituţie a formularelor europene solicitate de noi în ţarile respective. Ca activitate nou aparuta in acest an in cadrul Serviciului a fost preluarea carnetelor de munca ramase nescanate sau nepreluate; activitatea de inchidere a carnetelor de munca pentru persoanele asigurate cu contract sau declaratie de asigurare si predarea acestora titularilor . Prin modificarile legislative intervenite au fost notificati 550 de asigurati care nu mai aveau obligativitatea depunerii declaratiei individuale de asigurare conform prevederilor Legii 263/2010 (asociati unici, asociati, actionari, comanditari). Tot ca activitate nou aparuta in acest an este si notificarea persoanelor care realizeaza venituri din activitati economice si profesionale. Numarul acestora a fost de 640 pentru care s-au incheiat 112 declaratii individuale de asigurare in suma de 189.186 RON, suma colectata la bugetul asigurarilor sociale de stat. Actiunea de notificare a tuturor asiguratilor cu contract si declaratie de asigurare privind obligatiile ce le revin conform Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si Legii nr. 287/2010- privind bugetul asigurarilor sociale de stat a constat in trimiterea de instiintari de plata asiguratilor pe baza de contracte si declaratii in numar de 546. In ceea ce priveste contractele de asigurare sociala au fost inchiate in perioada ianuarie-aprilie 2011, conform art.6, alin(2)din Legii 263/2010 privind Sistemul unitar de pensii publice 244 de astfel de contracte. Declaratiile individuale de asigurari sociale incheiate conform art.6, PCT. IV din Legea 263/2010 privind sistemul public de pensii au fost in numar 180 declaratii individuale Au fost preluate in baza de date a institutiei 19997 de declaratii nominale preluate conform Legii263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si OUG nr.117/2010 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. Dupa preluarea si scanarea carnetelor de munca in perioada ianuarie-aprilie 2011 au fost returnate 258 de carnete de munca Actiunea de returnare a carnetelor de munca ale asiguratilor cu contract si declaratii individuale de asigurari sociale a constat in inchiderea si predarea unui nr de 341 de carnete de munca, titularilor. Activitatea de eliberare a adeverintelor de stagiu de cotizare a constat in eliberarea unui nr de 3383 de adeverinte . Respectarea criteriilor si a procedurii de alocare a biletelor de tratament in temeiul art.122 alin.5 din Legea 263/2010 conform ordinului nr. 545/2011 al CNPP s-a concretizat prin primirea unui numar de 691 de cereri si a unui numar de 691 de bilete vandute. Numarul biletelor repartizate de CNPP in perioada ianuarie-aprilie 2011 a fost de 999 bilete. In data de 9 martie 2011, la sediul ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna Domnica Doina PÂRCĂLABU, Preşedintele Casei Naţionale de Pensiii Publice, împreună cu domnul Valerian Vreme, ministrul comunicaţiilor şi al societăţii informaţionale, au semnat – în prezenţa domnului Ioan Nelu BOTIŞ, ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale – contractul de finanţare din fonduri europene pentru proiectul “Servicii Publice Online Destinate Cetăţenilor, Contribuabililor şi Beneficiarilor Sistemului Public de Pensii şi ai Sistemului Accidentelor de Muncă şi Bolilor Profesionale”. Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unui sistem informatic integrat prin intermediul căruia cetăţenii vor avea acces la următoarele tipuri de servicii electronice: În domeniul pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale: managementul cererilor de acordare a drepturilor de pensii şi/sau a indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale; managementul cererilor de recalculare a pensiilor, de transfer şi de suspendare sau reluare în plată a drepturilor; managementul cererilor de achitare a sumelor cuvenite şi neîncasate; managementul cererilor de modificare a datelor personale. În domeniul evidenţei contribuabililor: întocmire, modificare, adăugare act adiţional la declaraţia de asigurare socială; întocmire, modificare, reziliere a contractelor de asigurare socială; vizualizare fişă finanaciară pentru asiguraţii individuali; vizualizare stagii de cotizare şi viramente la sistemul de pensii private obligatorii şi istoricul carierei; evidenţa declaraţiilor nominale lunare: A11, A12 şi a declaraţiilor unice D112. În domeniul accidentelor de muncă şi bolilor profesionale: managementul cererilor privind acordarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale – despăgubire în caz de deces şi indemnizaţii; managementul cererilor de participare la curs de recalificare sau reconversie profesională; managementul cererilor privind: rambursarea cheltuielilor, acordarea de dispozitive medicale, obţinerea compensaţiei pentru atingerea integrităţii.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial