Află aici unde se duc banii de la buget! | TargovisteNEWS

Află aici unde se duc banii de la buget!

Transcrierea declaraţiilor de presă susţinute de purtătorul de cuvânt al Guvernului Ioana Muntean Aş dori să fac câteva precizări pe marginea unor aspecte din proiectul bugetului pe anul 2010, întrucât în mass-media au apărut foarte multe comentarii în ultima perioadă. Vreau să explic foarte clar de ce cresc cheltuielile cu personalul în anumite instituţii şi ministere. De la bun început vreau să precizez că per ansamblu, în proiectul de buget pe 2010, sunt mai puţine cheltuieli cu personalul decât în bugetul din 2009. În 2010, în proiectul de buget, aşa cum a plecat de la Guvern, cheltuielile cu personalul sunt de 45,7 de miliarde de lei, cu 1,4 miliarde de lei mai puţin cheltuielile cele din 2009. Pentru anumite ministere şi instituţii publice apar într-adevăr creşteri ale cheltuielilor cu personalul. Din ce motiv? Pentru că se aplică unele acte normative sentinţe judecătoreşti. De asemenea, unele instituţii au cheltuieli suplimentare de personal întrucât au preluat la finanţare agenţii în urma aplicării legii privind restructurarea acestor agenţii. A fost preluat şi personalul din aceste agenţii, dar împreună cu personalul au fost preluate şi fondurile acestor agenţii, care se fac venit la bugetul de stat. Şi per ansamblu, decizia asta aduce mai mulţi bani la bugetul de stat. Subliniez că personalul preluat nu mai primeşte salariile privilegiate finanţate din veniturile proprii, ci este remunerat conform legii salarizării unice. Mai fac următoarea precizare, potrivit legii salarizării unice sporurile se acordă în limita a 30% din suma salariilor de bază şi în anul 2010 nu vor fi plătite ore suplimentare pentru personalul bugetar. O altă precizare: suma pe care o regăsim în buget la capitolul „Fond de premii” nu este destinată plăţii unor premii pentru 2010, ci reprezintă plăţi care decurg din aplicarea unor legi şi sentinţe judecătoreşti. Pentru Ministerul Justiţiei cheltuielile de personal pentru acest minister, pentru 2010, sunt mai mari decât cele din 2009 din următoarele motive: Guvernul trebuie să plătească sporurile de risc şi suprasolicitare neuropsihică şi pe cel de confidenţialitate pentru judecătorii şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor, întrucât aceste sporuri au fost câştigate de magistraţi în instanţă. Un alt motiv pentru care se înregistrează creşteri la cheltuielile pentru fondul de premii la Ministerul Justiţiei, adică primele de vacanţă, indemnizaţii de delegare şi de detaşare, indemnizaţii de conducere, spor de vechime: Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va fi finanţat prin bugetul Ministerului Justiţiei. Până acum, aceasta instituţie era finanţată integral din venituri proprii. La Senat şi la Camera Deputaţilor, în momentul stabilirii nivelului cheltuielilor de personal pe 2010 s-a avut în vedere execuţia de anul trecut. Putem vorbi chiar de reduceri având în vedere că nu se vor mai plăti ore suplimentare şi premii în cursul acestui an, iar sporurile acordate, potrivit legii, nu vor depăşi 30 % din suma salariilor de bază. La alineatul „Indemnizaţii de delegare” sunt cuprinse sumele aferente indemnizaţiei forfetare de care beneficiază parlamentarii, în condiţiile legii. În bugetul Ministerului Apărării Naţionale sunt cuprinse şi sumele aferente drepturilor de echipare de care beneficiază personalul din această instituţie şi care nu au fost acordate în 2009. In ceea ce priveşte alineatul „Fond de premii”, aici sunt cuprinse sumele aferente premiului anual pentru 2009 pentru angajaţii instituţiei. Creşterea fondurilor alocate se datorează angajării în anul 2009 a 3.500 de soldaţi şi gradaţi voluntari. Majorarea „Fondului aferent plăţii cu ora” se datorează creşterii numărului de profesori colaboratori care vor preda în acest an la Academia de Tehnică Militară, ca urmare a creşterii cifrei de şcolarizare la această instituţie. La alineatele „Indemnizaţii de delegare” şi „Indemnizaţii de detaşare”, sumele prevăzute în proiectul de buget pe anul 2010 sunt stabilite în funcţie de planul de activitate al instituţiei pentru această perioadă, inclusiv drepturile de care beneficiază personalul militar şi civil care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, conform angajamentelor internaţionale asumate de ţara noastră. În ceea ce priveşte Ministerul Administraţiei şi Internelor, fondurile reprezentând „Alocaţii pentru locuinţe” includ compensaţiile lunare pentru chirie de care beneficiază, conform legii, personalul instituţiei şi care nu au fost achitate în anul 2009. De asemenea, la alineatul „Cheltuieli salariale în natură” sunt incluse fonduri pentru plata drepturilor de hrană şi echipare de care beneficiază, conform legii, personalul din această instituţie şi care nu au fost acordate în anul 2009. Creşterea cheltuielilor de personal a fost determinată de preluarea angajaţilor de la unele instituţii care au trecut de la regimul de finanţare din venituri proprii la salarizarea potrivit sistemului unitar. Mă refer aici la Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitatea Imobiliară, Institutul Naţional de Administraţie şi centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală. Amintesc că veniturile obţinute de aceste instituţii intră la bugetul de stat şi personalul preluat va fi remunerat conform legii salarizării unitare. În ceea ce priveşte sporurile, sumele din proiectul de buget pe anul 2010 cuprind şi fondurile aferente sporurilor personalului din cadrul acestor instituţii. În ceea ce priveşte „Prima de vacanţă”, sumele cuprinse în bugetul pe anul 2010 includ şi fondurile necesare plăţii acestor drepturi pentru anul 2009. Fondurile care se regăsesc la alineatele „Indemnizaţii de delegare” şi „Indemnizaţii de detaşare” sunt destinate angajaţilor care fac parte din misiunile de evaluare Schengen în România, misiuni de menţinere a păcii sub egida ONU, OSCE, şi misiuni de preluare a extrădărilor conform acordurilor încheiate cu ţările membre UE. La alineatul „Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii”, se regăsesc indemnizaţiile pentru membrii birourilor electorale, cu ocazia alegerilor europarlamentare, prezidenţiale, care nu au fost plătite anul trecut. Fac, de asemenea, precizarea că bugetele SRI şi SIE nu cuprind cheltuieli de personal majorate. Vă mulţumesc.

Life-Style

”Povestea iei”, la Curtea Domnească din Târgoviște

Expoziţia etnografică ”Povestea iei”   Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște invită publicul să descopere ”Povestea iei”, expoziţie etnografică organizată la Muzeul de Artă, str. Calea Domnească, nr. 185, care va fi deschisă publicului miercuri, 24 iunie 2020, ora 14:00. ”În anul 2013, în data de 24 iunie, odată cu sărbătoarea [...]