Acuzații și lămuriri în scandalul CJD – ARTPRESS | TargovisteNEWS

Acuzații și lămuriri în scandalul CJD – ARTPRESS

COMUNICAT DE PRESĂ În ediţiile din 4 şi 5 octombrie 2010 ale cotidianului „Jurnal de Dâmboviţa”, au fost publicate articolele „Achiziţii dubioase de peste 1 milion de euro” – părţile I şi II, semnatare fiind Alina Mavrodin Vasiliu şi Ana Maria Popescu, materiale în care se aduc o serie de acuze nefondate şi dezinformări pe tema locurilor de joacă din judeţul Dâmboviţa. Totodată, aceste informaţii eronate au fost preluate şi difuzate de postul de televiziune al Trustului de presă „Artpress” în cadrul „Jurnalului 100% local” din data de 04.10.2010, începând cu ora 17:00. Sub aparenţa unei documentări judicioase, însoţită de facsimile care „să acopere” conţinutul articolului, semnatarele fac erori grave, care induc opiniei publice ideea de ilegalitate într-un demers al Consiliului Judeţean Dâmboviţa ce nu a avut alt scop decât crearea unei infrastructuri de agrement de care să beneficieze toţi copiii judeţului. Vom răspunde sistematic tuturor neadevărurilor exprimate în articolele mai sus amintite: 1. În primul rând, cifra vehiculată în titlu este total eronată. La o simplă însumare a valorilor contractelor de furnizare a celor 67 de locuri de joacă achitate până în prezent (inclusiv TVA), reiese un total de 2.703.993,73 lei, adică o valoare aproximativă de 644.000 de euro, care nici pe departe NU înseamnă „peste 1 milion de euro”. Tendinţa de a fabula a semnatarelor articolelor mai sus menţionate reiese şi din comparaţia unui loc de joacă cu a unei maşini de lux – alăturare forţată având în vedere utilitatea obiectivelor şi natura beneficiarilor. De acele locuri de joacă se bucură sute de copii din fiecare localitate, ca să nu mai vorbim de faptul că noţiunea de „maşină de lux” este una relativă, în funcţie de percepţia fiecăruia. 2. NU Consiliul Judeţean Dâmboviţa a achiziţionat locuri de joacă, aceste obiective fiind realizate în urma aprobării asocierii judeţului Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cu comunele, oraşele şi municipiile din judeţul Dâmboviţa. Drept dovadă stă H.C.J. nr.50/31.03.2009 care are anexată lista localităţilor care s-au asociat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa. 3. Contractul de furnizare este documentul justificativ pentru achiziţiile directe realizate de către primării. Faptul că achiziţia publică se realizează de primării şi nu de Consiliul Judeţean Dâmboviţa, cum eronat se menţionează în articole, este demonstrat de textul protocolului încheiat de administraţia judeţeană cu fiecare primărie în parte. În acesta se specifică: „Având în vedere Contractul de Asociere nr. …. ,încheiat intre Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi Primăria ……., obiectul contractului fiind realizarea investiţiei „Amenajare loc de joaca pentru copii în Comuna ……”, părţile convin, de comun acord, ca efectuarea procedurilor de achiziţie publică şi de desemnare a firmei câştigătoare să fie atributul Primăriei Comunei ……., aceasta fiind beneficiarul final al investiţiei, Consiliul Judeţean Dâmboviţa urmând să participe la recepţia finală”. Aşadar, nu contractele de achiziţii sunt semnate de preşedintele CJD, Florin Popescu şi „echipa sa de şoc”, ci contractele de furnizare, lucru necesar pentru ca locurile de joacă să poată fi achitate, întrucât 90% din valoarea acestora, în cuantum maxim de 41.650 lei este asigurată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa. 4. Achiziţia directă NU este procedură de achiziţie publică cu toate că ”expertele în achiziţii publice”, Alina Mavrodin Vasiliu şi Ana Maria Popescu, califică răspunsul reprezentanţilor CJD drept „analfabetism administrativ”. Dovadă că dreptate au angajaţii CJD, stă chiar răspunsul dat de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice pe site-ul propriu – http://www.anrmap.ro/PDF/Intrebari%20si%20raspunsuri.pdf care specifică: „potrivit art.18 si art.19 din O.U.G. nr.34/2006, procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, cererea de oferta, concursul de solutii. Prin urmare, intrucat achizitia directa nu este o procedura, precizam ca autoritatea contractanta nu are obligatia elaborarii notei justificative privind alegerea procedurii in situatia in care valoarea achizitiei nu depaseste echivalentul in lei a 15.000 de euro pentru fiecare achizitie de produse, servicii sau lucrari (…) Legislaţia în domeniul achiziţiilor publice nu conţine prevederi exprese privind un număr minim de oferte pe care autoritatea contractantă ar trebui să le obţină în cazul efectuării unei achiziţii directe.” 5. Fără a interveni în autonomia locală şi având în vedere faptul că este în sarcina fiecărei primării să furnizeze informaţii de interes public referitoare la activitatea sa, ne facem totuşi datoria de a corecta datele interpretate eronat de semnatarele articolului din 5 octombrie, din care reiese că locul de joacă de la Ludeşti a costat aproape 1 miliard de lei. În fapt, la punctul 4 din răspunsul dat de primăria Ludeşti este vorba de valoarea contractului de asociere încheiat între această instituţie şi Consiliul Judeţean Dâmboviţa, existând un singur contract de furnizare, în valoare de 41.650 lei. Biroul de presă