A fost ales noul Consiliu Eparhial al Arhieposcopiei Târgovişte | TargovisteNEWS

A fost ales noul Consiliu Eparhial al Arhieposcopiei Târgovişte

nifadJoi, 12 iunie 2014, sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului  Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit NIFON a avut loc, în Aula Sf.  Voievod Neagoe Basarab a Centrului Eparhial, constituirea noii Adunări  Eparhiale a Arhiepiscopiei Târgoviştei (2014-2018) şi alegerea noului Consiliu  Eparhial.

După oficierea serviciului religios la Paraclisul Mitropolitan Kretzulescu,  s-a desfăşurat şedinţa solemnă, care a fost deschisă de cuvântul  Înaltpreasfinţiei Sale, ce a evidenţiat “rolul important al organismelor  eparhiale deliberative şi executive în desfăşurarea optimă a misiunii pastorale  a Bisericii noastre, precum şi responsabilitatea şi demnitatea cu care Biserica  a investit pe cei aleşi în cadrul lor, pentru a contribui la aprofundarea  vieţii duhovniceşti în Eparhia noastră”.

A avut loc, apoi, prezentarea şi validarea mandatelor reprezentanţilor  aleşi, preoţi şi mireni, şi s-a stabilit componenţa celor cinci comisii de  lucru. Tot cu acest prilej, au fost aleşi membrii Consiliului Eparhial şi au fost delegaţi cei trei reprezentanţi ai Arhiepiscopiei Târgoviştei în Adunarea  Naţională Bisericească.

La finalul evenimentului, Înaltpreasfinţia Sa a reiterat principalele provocări  misionare ale perioadei imediat următoare şi modalitatea prin care membrii  aleşi ai Adunării şi Consiliului Eparhial pot sprijini lucrarea misionară a  Eparhiei noastre.

Facem precizarea că Adunarea Eparhială este, conform Statutului de  Organizare şi Funcţionare a Bisericii Ortodoxe Române, organism  deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale,  social-filantropice, economice şi patrimoniale ale eparhie”.

Ea  se compune din reprezentanţii aleşi ai clerului şi ai credincioşilor, în proporţie  de o treime clerici şi două treimi mireni, cu o viaţă morală şi religioasă  demnă de un creştin, care au candidat, cu binecuvântarea Ierarhului locului, şi  au fost aleşi, pe o perioadă de patru ani, pentru cel mult două  mandate.

 

BIROUL  DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI