74 de patroni din Dâmboviţa, amendaţi de inspectorii ITM! Ce nereguli s-au găsit | TargovisteNEWS

74 de patroni din Dâmboviţa, amendaţi de inspectorii ITM! Ce nereguli s-au găsit

varf4COMUNICAT DE PRESĂ

ACTIVITATE NOIEMBRIE 2018

În cursul lunii noiembrie 2018 inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Dâmbovița au desfășurat acțiuni de control prin care s-a urmărit verificarea respectării legislației muncii în domeniile relațiilor de muncă, respectiv securității şi sănătății în muncă.

În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate 120 controale în urma cărora 11 angajatori au fost sancționați cu avertismente și amenzi contravenționale în valoare de 32.000 lei pentru următoarele neconformități: munca nedeclarată, lipsa evidenței orelor prestate de salariați, nerespectarea dispozițiilor privind munca suplimentară, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal, nerespectarea termenelor de transmitere a Registrului de evidență a salariaților (Revisal) la inspectoratul teritorial de muncă.

În ceea ce privește munca nedeclarată, au fost identificate 3 persoane muncind pentru 2 angajatori, astfel: o persoană fără încheierea contractului individual de muncă, o persoană al cărei contract de muncă nu era transmis în Registrul de evidență a salariaților (Revisal) în termenul legal și o persoană prestând activitate în afara programului de lucru stabilit în contractul de muncă, cu timp parţial. În luna noiembrie, munca nedeclarată a fost întâlnită în domeniile: comerț, restaurante, construcții.

Activitatea privind securitatea şi sănătatea în muncă a avut ca rezultate: 74 controale efectuate, 114 neconformități constatate pentru care au fost dispuse măsuri de intrare în legalitate, 74 angajatori sancționați, 114 sancțiuni contravenționale aplicate (112 avertismente și 2 amenzi contravenţionale totalizând 8.000 de lei).

Inspector şef

Marius Lixandru