55 de angajaţi ai Companiei de Apă Târgovişte Dâmboviţa, instruiţi pentru performanţă | TargovisteNEWS

55 de angajaţi ai Companiei de Apă Târgovişte Dâmboviţa, instruiţi pentru performanţă

companiaaComunicat de presă

 Septembrie 2019

 Compania de Apă Târgoviște Dâmbovița S.A. anunță finalizarea proiectului „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității Companiei de Apă Târgoviște Dâmbovița SA la dinamica sectorului «Energie și management de mediu»”.

Obiectivul proiectului a fost acela de aasigura instrumente, metode, practici standard de management al resurselor umane și condiții de lucru îmbunătățite pentru 55 de angajați din Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița S.A. în vederea adaptării activității acesteia la dinamica sectorului energie și management de mediu.

Proiectul a avut o durată de implementare de 12 luni, începând cu data de 16.09.2018.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

1. Conștientizarea a minimum 55 de persoane care asigură managementul companiei cu privire la importanța și necesitatea participării la programe de formare continuă, în vederea recrutării și încrierii în grupul țintă a 55 de persoane.

 

2. Creșterea performanțelor în plan profesional și îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și manageriale pentru 45 de persoane din grupul țintă (care ocupă poziții de management în cadrul CATD)

 

3. Îmbunătățirea organizării muncii eco-productive prin transfer de expertiză pentru 45 de persoane din grupul țintă și prin instrumente inovatoare de organizare a muncii.

 

4. Creșterea potențialului de anticipare a schimbărilor și de adaptare a activității firmei la dinamica sectorului în care activează prin transfer de expertiză pentru 45 de manageri și introducere de noi instrumente/ practici.

 

5. Îmbunătățirea activității de management al resurselor umane pentru un număr de 10 persoane angajate în departamentele de resurse umane.

Grupul țintă a fost format din 55 de persoane, din cadrul Companiei de Apă Târgoviște – Dâmbovița, și a fost structurat astfel:

 • 45 de angajați cu contract individual de muncă ce asigură managementul strategic și care ocupă poziții de management (angajați în poziții manageriale sau de supervizare din departamentele funcționale ale întreprinderii) și
 • 10 angajați cu contract individual din departamentele de resurse umane.

 

Acțiunile de formare profesională au constat în cursuri de formare în domeniile:

 • Competențe antreprenoriale”
 • Competențe informatice”
 • Manager de inovare/ Managementul inovării”
 • Manager imbunătățire procese”
 • Manager de produs”
 • Managementul strategic”
 • Cursuri de mini MBA
 • Inspector resurse umane ”
 • 2 workshopuri având ca temă: Instrumente de tip benchmarking pentru autoanaliza performanțelor managementului inovării conform standardului CEN TS 16555 (standard european pentru managementul inovarii)
 • Workshop interactiv: „Instrumente moderne de gestionare a resurselor umane”
 • Activități de coaching pentru îmbunătățirea performanțelor organizației în domeniul inovării și planificării strategice

 

Rezultate:

 • 45 de persoane care asigură managementul strategic al companiei și-au îmbunătățit nivelul de calificare ca urmare a sprijinului primit.
 • 10 persoane din departamentul de resurse umane și-au îmbunătățit nivelul de calificare in managementul și planificarea resurselor umane.

 

Bugetul proiectului:

Valoarea totală a Contractului de finanțare a fost e de 517.974,19 lei, din care 220.735,48 lei reprezintă valoare eligibilă nerambursabilă (187.625,17 lei din FSE și 33.110,31 din bugetul național).

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman.

 

Persoana de contact:

Ing. Cătălin Zegheru – Manager de proiect

e-mail: secretariat.uip@catd.ro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life-Style

Regulile de călătorie cu avionul se schimbă din iunie. Măsuri pentru pasageri și personal

Agenția Europeană de Siguranță în Aviație a emis un ghid pe baza căruia fiecare aeroport şi linie aeriană vor impune măsuri pentru pasageri și personal. Dacă un pasager are febră de peste 38 de grade, îi este luată din nou temperatura, apoi este consultat de un medic, eventual, chiar pe aeroport. Aeroporturile sunt încă goale, [...]