151 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE | TargovisteNEWS

151 DE ANI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR ROMÂNE

Duminică, 24 ianuarie 2010, efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa au participat alături de ceilalţi colegi de arme, oficialităţi locale şi invitaţi la manifestările comemorative prilejuite de aniversarea a 151 ani de la Unirea Principatelor Române, activităţi care s-au desfăşurat în Piaţa Tricolorului din municipiul Târgovişte. La aceste manifestări efective de jandarmerie au asigurat măsuri pentru un climat normal de ordine şi siguranţă publică. * * * Unirea Principatelor Române constituie o etapă de o covârşitoare importanţă pe calea făuririi Marii Uniri de le 1 Deccembrie 1918. Unirea Moldovei şi Ţării Româneşti într-un singur stat naţional a reprezentat un process necesar determinat de dezvoltarea social-economică şi politică a celor două ţări româneşti. Poporul român, format încă în primul mileniu al erei noastre pe teritoriul vechii Dacii şi-a menţinut continuitatea de-a lungul timpului, s-a dezvoltat în mod unitar, ca un singur popor, datorită condiţiilor istorice, a vitregiilor vremii, iar organizarea sa s-a realizat nu în cadrul unui singur stat, ci în trei state româneşti: Transilvania, Ţara Românească şi Moldova. Elemente de unitate s-au dezvoltat pe mai multe planuri. Astfel, în lupta antiotomană, s-au întreprins numeroase acţiuni cu forţe unite din cele trei tări. Cu toate acestea, conştiinţa unităţii nu a dispărut, ci, din contră, a evoluat treptat şi s-a conturat tot mai mult în strânsă legătură cu dezvoltarea economică şi social-politică a celor trei ţări. În fruntea luptei pentru Unire au stat cele mai laminate figuri de patrioţi ai vremii, cărturari şi publicişti de seamă ca: Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, Cezar Bolliac şi alţii. Ei s-au dovedit a fi animaţi de un entuziasm deosebit şi de idei înaintate, preconizând o Unire care să contribuie la progresul ţării pe toate tărâmurile. Recunoaşterea internaţională a desăvârşirii Unirii a deschis calea intensificării acţiunilor în vederea consolidării structurilor statului şi înfăptuirii marilor reforme. COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE AL IJJ DÂMBOVIŢA