144 de dâmbovițeni au fost angajați după ultima bursă a locurilor de muncă | TargovisteNEWS

144 de dâmbovițeni au fost angajați după ultima bursă a locurilor de muncă

                                           www.mariusbuga.ro_images_bursatBursa Generală a Locurilor de Muncă

Rezultate monitorizare

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dâmboviţa în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa, au organizat în data de 20 aprilie 2018, Bursa Generală a Locurilor de Muncă.

Evenimentul s-a desfăşurat în Târgovişte începând cu  ora 10.00  la  Clubul Studenţilor.

La Bursa Generală a Locurilor de Muncă  au fost prezenţi 62 de agenţi economici cu o ofertă de 754 de locuri de muncă vacante.

 

După centralizarea datelor, conform procedurii legale la o lună de la data desfăşurării evenimentului, rezultă că 144 de  persoane s-au încadrat în muncă din totalul de 273 de persoane selectate.

Dintre locurile de muncă ocupate  menţionăm :

-         inginer mecanic ;

-         inginer proiectant ;

-         director economic ;

-         economist ;

-         agent  asigurări ;

-         agent vânzări ;

-         funcționar administrativ ;

-         montator subansamble ;

-         confecționer articole textile ;

-         lăcătuş mecanic ;

-         şofer ;

-         ospătar ;

-         mașinist mașini terasamente ;

-         galvanizator ;

-         lucrător confecţii textile;

-         rectificator ;

-         electrician ;

-         mecanic auto ;

-         finisor construcții ;

-         finisor laminate trefilate ;

-         motostivuitorist ;

-         zidar ;

 

-         muncitor necalificat în metalurgie ;

-         muncitor necalificat în confecții textile.

 

 

 

 Director Executiv,

Constanţa Anghel

 

Intocmit,

Daniela Stanca – compartiment RUSCSCC